മുത്ത് നബി (സ) പറഞ്ഞ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍

December 7, 2017 Malayalam Islamic Knowledge 0

കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍ നേടുവാനും അതെല്ലാം ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും ഭാഗ്യം നല്‍കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ …കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക് ഈ അറിവ് ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കണം എന്തെന്നാല്‍ അറിവ് പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്നത് ജ്വാരിയായ സ്വദഖയാണ് […]

മുത്ത് നബി (സ) പറഞ്ഞ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍

December 7, 2017 Malayalam Islamic Knowledge 0

കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍ നേടുവാനും അതെല്ലാം ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും ഭാഗ്യം നല്‍കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ …കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക് ഈ അറിവ് ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കണം എന്തെന്നാല്‍ അറിവ് പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്നത് ജ്വാരിയായ സ്വദഖയാണ് […]

കണ്ണേറ് തട്ടിയതാണെന്ന് പറയുന്നതിന് വല്ല അടിസ്ഥാനവുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്താണ് അതിന് പ്രതിവിധി?

December 7, 2017 Malayalam Islamic Knowledge 0

കണ്ണേറ് എന്നത് സത്യമാണ്. ഹദീസുകളില്‍ ഇത് പരാമര്‍ശിക്കുന്നത് കാണാം. ഇബ്നുഅബ്ബാസ് (റ) നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസില്‍ ഇങ്ങനെ കാണാം, കണ്ണേറ് സത്യമാണ്, വിധിയെ മറി കടക്കാന്‍ വല്ലതിനും സാധ്യമായിരുന്നെങ്കില്‍ കണ്ണ് അതിനെ മറി കടക്കുമായിരുന്നു. […]

1400 വര്‍ഷം മുമ്പുള്ള നബി(സ) യുടെ പ്രവചനം നബി(സ) പറഞ്ഞതായി ഇമാം തിര്‍മുദി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ 15 അടയാളങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്‌

December 5, 2017 Malayalam Islamic Knowledge 0

ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ജീവിക്കുന്ന അടയാളങ്ങള്‍. —————————————————————– ഇമാം തുര്മുദി [റ] പറയുന്നു 15 അടയാളം നിങ്ങളുടെ കണ്ണില്‍ കണ്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ കിയാമത്ത് നാളിനെ ദിവസം അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നു നബി തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു… 1. പൊതു […]