ഒമര്‍ ലുലുവിനോടും ഷാന്‍ റഹ്മാനോടും കേരളത്തിലെ മുസ്ലീങ്ങള്‍ പറയാന്‍ ആഗ്രഹിച്ച മറുപടി, 100 ലൈക്ക്‌

February 17, 2018 Malayalam Islamic Knowledge 0

മണിക്യ_മലർ_പ്ലീസ്_റിമൂവ്_ചെയ്യരുത്. പാട്ടു വിവാദം സമുദായം കൊണ്ടത് എത്ര? കൊടുത്തത് എത്ര? CNN മുതൽ Deccan Chronicle വരെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ സമീപിച്ച വിധം. വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളുമായി കാസർകോട് പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നും…. Speech: Junaid Jouhary Al […]