ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കായി 1.5കോടി രൂപ സഹായം ചെയ്ത് എം.എ യുസഫലി നടത്തിയ കണ്ണ്‌നിറയുന്ന പ്രഭാഷണം

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*