അന്യ മതക്കാര്‍ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചാല്‍ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റുണ്ടോ?✅✍️അന്യ മതക്കാരുടെ വിവാഹം പോലോത്ത ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു വിരോധമില്ല. അത് അവിശ്വാസികള്‍ക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമായ ആഘോഷമല്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല അയല്‍ വാസിയോ ബന്ധുവോ ആയ ദിമ്മിയ്യായ അമുസ്‍ലിമാണെങ്കില്‍ സുന്നത് കൂടിയാണ്.
അമുസ്ലിംകളുടെ പ്രത്യേകമായ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കല്‍ ശിര്‍ക്കില്‍ അവരോട് പങ്ക് ചേരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ശിര്‍ക്കും ആഘോഷത്തില്‍ പങ്ക് ചേരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഹറാമും ഒരുദ്ദേശ്യവുമില്ലെങ്കില്‍ ജാഇസുമാണ്. ഇബ്നു ഹജര്‍ (റ) തന്‍റെ ഫതാവല്‍ കുബ്റായില്‍ ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*