ഭാര്യ ഭര്‍ത്താവ് ഫോണ്‍ സംഭാഷണങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സ്വന്തം ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ തൊട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ..?ലൈംഗികാവയവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് മോശം സ്വഭാവമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കില്‍ അത് കറാഹതാണ്. വലത് കൈ കൊണ്ട് ലിംഗം തൊടല്‍ തന്നെ കറാഹതാണ് അത് മനോഹരം ചെയ്യാനാണെങ്കിലും. സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണ്. ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി സ്വയംഭോഗം നടത്തുന്നത് ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഹറാം തന്നെയാണ്…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*